>

El retard de Steam Deck avança la data de lliurament inicial al febrer de 2022

^