>

L'adolescent CREMA un Pac-Man a la seva carn

^