Per a tots els que sigueu cowboy i cowgirls de Borderlands, tinc dius a Nisha

^