Es va confirmar el matrimoni entre el mateix sexe per a Fire Emblem Fates!

^