S'ha informat que un MMO Horizon està en desenvolupament

^