>

Phantasy Star Online 2 acabarà 'a totes les plataformes', diu el responsable de Xbox

^