Feu que les proves API siguin senzilles amb Katalon Studio

^