Tutorial Rest API: Arquitectura i restriccions de l'API REST

^