Netflix Games obrirà el cinquè estudi i explorarà els jocs al núvol

^