Com automatitzar les sol·licituds d'API mitjançant Rest Assured i Jenkins

^