Quins són els nous Pokémon inicials a Scarlet & Violet?

^