El nou pedaç de Overwatch civilitza els trolls, afegeix emoticones noves

^