Llista doblement enllaçada a Java: implementació i exemples de codi

^