Més comandaments Unix Filter i Awk, Sed en el processament de text

^