TGS: Lord of Apocalypse, el primer joc d’acció de Vita

^