Malgrat els llançaments d'amiibo lent, Nintendo n'ha enviat més de 77 milions

^