Feu que els soldats cridin al complex de les ombres per aconseguir-ho

^