Base de dades Laravel, migracions, ORO eloqüent i Tinker

^