>

El Regne Hearts III no va suposar un exercici fort per Square Enix

^