>

7 tipus d'errors de programari que tots els provadors haurien de conèixer

^