Introducció a LeanFT (desenvolupador UFT): una guia d'introducció

^