Aleshores, com van resultar els jocs més esperats de Destructoid del 2021?

^