A continuació, es detallarà la manera de desbloquejar el nou contingut post-joc a The World Ends with You: Final Remix

^