A continuació, es mostra una llista actualitzada de personatges jugables de Marvel: Ultimate Alliance 3

^