Guitar Hero Encore: anunciada la llista de temes finals dels rock dels 80

^