Introducció a Watir: proves d'aplicacions web a Ruby

^