Des de Programari s’explica com s’acostaria a un nou nucli blindat

^