>

Per primera vegada en anys, GameStop obrirà les portes a Acció de Gràcies

^