Els aficionats demanen a Aksys que parli el proper títol de BlazBlue

^