>

Informe de desastres 4: les memòries d’estiu produiran estralls a l’oest el 2020

^