La comunitat de croats reis II és hilarant quan es pren fora del context

^