Celebra el Dia de la Independència amb aquell nivell de Star Fox que va desaparèixer la pel·lícula

^