Emissió de tipus C #: conversió de dades explícita i implícita amb un exemple

^