Bloquejades a terra el 27 de setembre per al llançament 1.0 a PC i Xbox

^