>

Aquesta setmana rebem una altra actualització de Pokémon Scarlet i Violet

^