Tots els signes indiquen que Assassin's Creed es remunta a un protagonista actual

^