Què ha estat jugant aquest... any nou, Destructoid?

^