Ubisoft s'associa amb Netflix per a diversos jocs per a mòbils

^