L'últim espectacle de Super Sentai comença fort, però la seva configuració podria impedir-la

^