Sylvanas ha tornat en mal o en mal estat per a la nova expansió World of Warcraft

^