Certificacions de proves de programari: elegibilitat, patrons d’exàmens i forma de sol·licitar

^