S'ha oblidat el temps dels jocs: Metal Gear: Ghost Babel

^