Canvis significatius al món de la QA: resum de l'últim any i feliç any nou.

^