Què és el deute tècnic i per què s'haurien de preocupar els verificadors de control de qualitat?

^