Ridgeline Games d'EA està treballant en una campanya narrativa a l'univers Battlefield

^