Estava cara a cara amb l'entrecuix de Titan a Final Fantasy XIV a PlayStation VR

^