Format de data PL SQL: funcions de data i hora a PL / SQL

^