>

Nintendo va treure un mode Splatoon 3 perquè va trobar un altre error (Actualització)

^