L'artista de Tears of the Kingdom afirma que treballar per a Nintendo és 'un infern per a una persona mitjana'

^