Els nous remolcs de ball de Persona van permetre que Makoto i Aigis es moguessin

^